Biblioteca del Centro Esperanto di Torino

I libri della biblioteca sono disponibili per il prestito d’uso.
Richiedete i titoli a info@esperanto.torino.it e sarà possibile ritirarli nella nostra sede di Via Garibaldi 13 – Torino, il mercoledì dalle ore 20 alle ore 23.


Biblioteko de Esperanto-Centro de Torino

Tradukita

Originala

Lernolibroj

Lingvistiko


Folio 1: Tradukita

Supren

Tradukita literaturo
Librotipo Aŭtoro Titolo Numero
Antologio Ĝigran Rakontoj kaj poemoj A 275
Antologio Pluraj aŭtoroj Angla antologio A 44
Antologio Pluraj aŭtoroj Belga antologio (flandra) A 270
Antologio Pluraj aŭtoroj Belga antologio (franca) A 271
Antologio Pluraj aŭtoroj Bulgara Antologio A 4
Antologio Pluraj aŭtoroj Bulgara nuntempa Antologio A 388
Antologio Pluraj aŭtoroj Ĉeĥoslovaka Antologio A 45
Antologio Pluraj aŭtoroj Ĉeĥoslovaka Antologio A 3
Antologio Pluraj aŭtoroj Ĉina antologio A 371
Antologio Pluraj aŭtoroj En frua Maja mateno A 475
Antologio Pluraj aŭtoroj Esperanta literaturo A 479
Antologio Pluraj aŭtoroj Kataluna antologio A 272
Antologio Pluraj aŭtoroj La klasika periodo A 442
Antologio Pluraj aŭtoroj La mezepoka periodo A 440
Antologio Pluraj aŭtoroj La muzino A 493
Antologio Pluraj aŭtoroj La renesanca periodo A 441
Antologio Pluraj aŭtoroj La romantika periodo A 443
Antologio Pluraj aŭtoroj Moderna Kroatia prozo A 295
Antologio Pluraj aŭtoroj Pola antologio A 243
Antologio Pluraj aŭtoroj Skota antologio A 269
Antologio Pluraj aŭtoroj Sveda Antologio A 5
Antologio Pluraj aŭtoroj Svisa antologio A 281
Antologio Setälä Fortoj de l’vivo A 193
Balado F.von Schiller La kanto pri la sonorilo A 463
Bibliaj versoj Gregor Malnova Testamento A 114
Bildlibro Ĉina esp.ligo Sinjoro Dongguo A 184
Bildlibro Hong Zengling La okcidenta ĉambro A 412
Bildrakonto B.Prus La faraono A 490
Bildrakonto Mark Twain La aventuroj de Huckleberry Finn A 491
Bildstria libro Twain La aventuroj de Tom Sawyer A 313
Biografio A.del Fante De la dubo al la kredo A 405
Biografio A.del Fante Kiu estas Padre Pio? A 346
Biografio Bouhuya Anna Frank ne estas de hieraŭ A 315
Biografio Da Silva Vivo de Nansen A 129
Biografio Da Silva Vivo de Zola A 127
Biografio Da Silva Vivo kaj arto de Goya A 139
Biografio Dedijer Tito A 181
Biografio Dikens La vivo de nia Sinjoro Jesuo A 176
Biografio Gorjkij Lenin A 204
Biografio Lopez Luna Zamenhof A 379
Biografio Luna Zamenhof A 203
Biografio M.Ziolkowska Doktor Esperanto A 415
Biografio Nery Rui Barbosa A 273
Biografio Papini Historio de Kristo A 12
Biografio Ziolkowska D-ro Esperanto A 31
Biografio(itale) Luna Zamenhof A 305
Drama poemo Madach La tragedio de l’homo A 20
Dramo A.Strindberg Pasko A 428
Dramo Esĥilo Prometeo ligita A 249
Dramo Goethe Faŭsto A 57
Dramo Schiller Rabistoj A 53
Dramo Strindberg Pasko A 86
Dramo Zorrilla Don Juan Tenorio A 302
Drampoemo Lessing Nathan la saĝulo A 160
Dukumentaro J.Penndorf Grekaj papirusoj A 334
Eltiraĵoj Goethe El dramoj A 136
Epopeo Mickiewicz Sinjoro Taddeo A 368
Eseeto Rostand Tio kion mi kredas A 35
Eseo A.Kardek La evangelio laŭ spiritismo A 352
Eseo A.Marwaha :::kaj plej nobla estas AMO A 437
Eseo Allan Kardek Kio estas spiritismo? A 362
Eseo Da Silva Historio de Usono A 131
Eseo Da Silva La prahistoria arto A 130
Eseo F.C.Xavier Ago kaj reago A 350
Eseo F.C.Xavier Esperanto kiel revelacio A 349
Eseo F.C.Xavier Kristana agendo A 348
Eseo F.C.Xavier La konsolanto (mediuma verko) A 353
Eseo F.de Battaglia La mistero de l’sango A 398
Eseo Felice Pozzo Gemellaggio Vercelli-Arles A 499
Eseo Ferriere Kiel eduki niajn infanojn A 96
Eseo Fradler Oriento kaj okcidento A 125
Eseo Franco Bigatti Lo shintoismo A 427
Eseo Fremdlingva eld. Deŝiri la maskon de “libereco, egaleco kaj frateco” de la burĝaro A 470
Eseo Fremdlingva eld. Frakasu A 462
Eseo Fremdlingva eld. Leninismo kaj moderna reviziismo A 438
Eseo Fremdlingva eld. Malkaŝema sinmalkovro A 464
Eseo Fremdlingva eld. Refoje pri la malakordoj inter k-do Togliatti kai ni A 434
Eseo Fremdlingva eld. Venke marŝu antaŭen laŭ la revolucia linio de prezidanto Maŭ A 465
Eseo Gaymard-Rollet Por tutmonda civitismo A 433
Eseo Gonick/wheelis La bildstria al genetiko A 483
Eseo Gustavo Ogliari Komun-baza programo totala kaj daŭra A 455
Eseo H. Wagner Ni devas diri ĝin A 391
Eseo Hekler Arthistorio A 49
Eseo Hennig La vivoplena grundo A 132
Eseo Jesus Caraça Galileo Galilei A 378
Eseo Kobylinski La revolucio de Ĉinio A 401
Eseo Lapenna La lingua internazionale A 282
Eseo Lauro S.Thiago Homeopatio kaj spiritismo A 360
Eseo Leon Dentis La kialo de la vivo A 361
Eseo Lin Biaŭ Raporto al la naŭa tutlanda kongreso… A 468
Eseo Lin Biaŭ Vivu la venko de popola milito A 439
Eseo Martis d Castro La turmentego de la memmortigintoj A 359
Eseo Maŭ Zedong Popoloj de la tuta mondo, unuiĝu… A 469
Eseo Maŭ Zedong Raporto al la dua plena sesio de la sepa centra komitato… A 467
Eseo Maŭ Zedong Servu al la popolo – ktp A 471
Eseo Max Butin Faŭsto (konciza komentario) A 333
Eseo O.P.Ghai Unueco en diverseco A 404
Eseo P.Janton Esperanto (itallingue) A 423
Eseo Pietro Uboldi Spiritaj mesaĝoj A 357
Eseo Pluraj aŭtoroj Bruno Gröning A 498
Eseo Pluraj aŭtoroj Esperanto kaj muziko A 431
Eseo Pluraj aŭtoroj Esperantologio A 284
Eseo Pluraj aŭtoroj Pollando 1944-1964 A 429
Eseo R.Stolle Konsiloj pri higieno A 477
Eseo SA.Karder La ĉielo kaj la infero A 347
Eseo Schreuder Geriatrio A 266
Eseo Silvio Pellico Pri la devoj de l’homoj A 396
Eseo v.Brown La nekredebla paradokso A 418
Eseo Vambery Kriminologio A 206
Eseo Van Stripiaan Luiscius Karaktero A 140
Eseo Zeus Wantuil Ismael Gomes Braga A 363
Eseo Zygmunt Roth Kiel lerni, por scipovi A 487
Fabelaro Ĉina Esp.eldonejo Papilia fonto A 323
Fabelaro Doroŝevic Orientaj fabeloj A 98
Fabelaro Lakshmiswer Bengalaj fabeloj A 339
Fabelo Hauff La longnazulo A 320
Fabeloj Andersen Fabeloj A 2
Fabeloj Seidel Vintrofabeloj A 109
Filozofio C. Vaz Ferreira Fermentario A 374
Filozofio Erasmo Laŭdo de l’stulteco A 316
Filozofio Maŭ ZEDONG Kvin filozofiaj verkoj A 241
Filozofio Mazzini Devoj de la homo A 115
Fragmentoj Pluraj aŭtoroj El komedioj A 336
Geografio Pluraj aŭtoroj Poŝatlaso de la mondo A 330
Geologia Absolon Moravia Kastro A 294
Gimnastiko Tajĝiĉjuan Speco de Ĉina korpoekzerco A 153
Gvidlibro Pluraj aŭtoroj Pollando A 55
Histori-geografio Vaan Loon Rigardu la teron A 182
Historio Fritz-Huser-Instituto Ilustrita historio de la laborista esperanto-movado A 447
Historio Kuboi Norio Historio de Japanio kaj Koreio A 451
Historio Pluraj aŭtoroj Juĝu mem! A 354
Historio Pluraj aŭtoroj Malsupra Silezio hieraŭ kaj hodiaŭ A 402
Historio Pluraj aŭtoroj Polaj okcidentaj kaj nordaj teritoroj A 380
Historio Rossi Mallonga historio pri S.Marino A 167
Historio Takàts Sàndor La granda Thŭry György A 421
Historio U.Lins La lingua pericolosa A 367
Humoro Paolet Rido sanigas A 138
Humoro W.Breinholst Ni en Skandinavio A 444
Informlibro Arntz Faktoj pri Germanio A 80
Informlibro Pluraj aŭtoroj Bulgario A 183
Informlibro Pluraj aŭtoroj Estona panoramo A 180
Informlibro Pluraj aŭtoroj Faktoj pri Ĉeĥoslovakio A 110
Informlibro Pluraj aŭtoroj Faktoj pri Danlando A 223
Informlibro Pluraj aŭtoroj Germana Demokratia Respubliko A 307
Informlibro Pluraj aŭtoroj Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj A 199
Informlibro Pluraj aŭtoroj Nederlando A 267
Informlibro Pluraj aŭtoroj Soveta Estonio A 245
Kantareto Pluraj aŭtoroj Dudek modernaj kantoj A 236
Kantareto Pluraj aŭtoroj La verdaj paseroj kantas A 171
Kantareto Pluraj aŭtoroj Laŭdkanto al Sinjora nom’ A 225
Kantareto Pluraj aŭtoroj Serĉante Dion A 454
Kantaro Sovetaj esperantistoj Kantoj de la dek kvin sovetaj komponistoj A 123
Kantaro Sovetaj esperantistoj Kantoj de la dek kvin sovetaj republikoj A 122
Komedieltiraĵoj Gogol El komedioj A 135
Komedio Azevedo Amo per proverboj A 142
Komedio Brueys/Palaprat Advokato Patelin A 91
Komedio Gogol La revizoro A 33
Komedio Goldoni Kurioza okazaĵo A 83
Komedio J.Benavente La kreitaj profitoj A 89
Komedio Kivi La botistoj A 85
Komedio Romains Knook A 155
Krimromano Christie Murdo en la orienta expreso A 64
Legaĵo Hitrov Mia amiko A 224
Legendo Zweig La okuloj de la eterna frato A 212
Legolibro Pluraj aŭtoroj La viro en la luno A 457
Leteraturo Rilke Leteroj al juna poeto A 196
Leteraturo Rilke Leteroj al juna poeto A 197
Lingvo Nakamura Studo pri “deci” kaj “konveni” A 285
Mezepoka klasik Pizzi Floretoj de S.ta Francisko A 73
Moderna arto Ĉina esp.ligo Modernaj gravuraĵoj A 185
Muziko Dobrzynsky Kantu kune A 237
Muziko Pluraj aŭtoroj Junulara kantareto A 290
Novelaro Alòej Ĥem Hebreaj rakontoj A 210
Novelaro Bratescu Niĉjo Mensogulo A 70
Novelaro Ĉan-Hjokĉu Forpelataj homoj A 340
Novelaro De Mopassant La normandaj rakontoj A 46
Novelaro Duhanel Rakontoj pri Nederlando A 120
Novelaro Duhanel Rakontoj pri Nederlando A 121
Novelaro Fremdlingva eld. Por nova afero nova maniero A 252
Novelaro G.Boccaccio Dekamerono A 494
Novelaro Hans Warren Ŝtono de helpo A 419
Novelaro Hildebrand El la “camera obscura” A 169
Novelaro Irving El la skizlibro A 168
Novelaro Jack London Norda odiseado A 369
Novelaro Jovkov Patro kaj filo A 134
Novelaro Karinty Norda vento A 32
Novelaro Lermontov Kaŭkazaj rakontoj A 370
Novelaro Melodia Niaj fabeloj A 264
Novelaro Niemojewski Legendoj A 157
Novelaro Pluraj aŭtoroj Amuza legado pri Til’Strigospegul’ A 416
Novelaro Pluraj aŭtoroj Frisaj rakontoj en esperanto A 25
Novelaro Pluraj aŭtoroj La feliĉo A 94
Novelaro Pluraj aŭtoroj Litovio hodiaŭ A 156
Novelaro Pluraj aŭtoroj Rakontoj pri fantom-spitantoj A 432
Novelaro Pluraj aŭtoroj Sveda novelaro A 37
Novelaro Poe Ses noveloj A 28
Novelaro Puŝkin Tri noveloj A 211
Novelaro Sienckiewicz La lanternisto kaj aliaj prozaĵoj A 407
Novelaro Simaki Karcero A 41
Novelaro Stanmatov Nuntempaj rakontoj A 209
Novelaro Stuttard La virineto en bluo A 77
Novelaro Tuglas Kvin noveloj A 117
Novelaro Turgenev Elektitaj noveloj A 116
Novelaro Vazov Vagabondoj A 52
Novelaro W.Vaira Feliĉaj la simplaj A 365
Noveleto London La balenodento A 259
Noveloj Floob Mi serĉis oron kaj oleon sed trovis… A 97
Noveloj Lermontov Rusaj noveloj A 332
Noveloj Sienckiewicz Noveloj A 335
Noveloj Welles La tempo-maŝino A 59
Parolado Yardley Tributo al nobla geniulo A 308
Pemoj Garcia Lorca Liriko A 278
Pensoj La Rochefaucauldt Maksimoj A 78
Peoemoj Esaias Tegnér Frithjof-Sagao A 299
Peoemoj Pluraj aŭtoroj La renesanca periodo A 300
Plitikoko Maŭ ZEDONG Vortoj A 238
Plitikoko Maŭ ZEDONG Vortoj A 239
Poem-antologio Mannjoo-Ŝuu 505 elektitaj poemoj A 251
Poemantologio Fernandez M. Hernandez – poeto de l’popolo A 327
Poemaro Bertolini El la nova ĝardeno A 254
Poemaro Burna Kantoj, poemoj kaj satiroj A 256
Poemaro Liiv Al abelujo ĝi flugas A 268
Poemaro Pioro Bildo de la mondo A 261
Poemo Alighieri Infero A 48
Poemo Alighieri La Dia Komedio A 1
Poemo Foscolo Pri la tomboj A 287
Poemo Foscolo Pri la tomboj A 503
Poemo Gellu Naum Patro mia laca A 489
Poemoj A.Iannacone Eterna metamorfozo A 484
Poemoj Aliŝer Navoj Granda uzbeka poeto A 219
Poemoj Beekman Lumo de orienta Eŭropo A 309
Poemoj Belli Sonetoj A 188
Poemoj Bernard Apenaŭ bukedeto A 283
Poemoj Chung Hwan-gun Nova mondo A 426
Poemoj Erben Bukedo A 112
Poemoj G.G.Belli Elektitaj sonetoj A 424
Poemoj G.Vakano Greka Kajero A 420
Poemoj G.Vakano Variacioj pri la realo A 413
Poemoj Gezelle Se aŭskultas la animo A 304
Poemoj H.Weinzierl Nachklänge Resonoj A 450
Poemoj Ĥamid Alimĝan Zeinab kaj Arman’ A 174
Poemoj Janis Rainis Litva popola poŝto A 143
Poemoj Julian Tuwin Poeziaĵoj A 372
Poemoj Kajam Poemoj A 260
Poemoj Kastro Alves Elektitaj poemoj A 148
Poemoj Liu Ĝaŭlin Knabino kaj Garolo A 356
Poemoj Mietželaitis Homo A 74
Poemoj Minnaja Pacon, Sinjoro A 103
Poemoj Norgueira Vojo kaj vorto A 257
Poemoj Pascoli Poemoj elektitaj de liaj verkoj A 72
Poemoj Pasternak Nia tondro A 263
Poemoj Pasternak Post ŝtormo A 255
Poemoj Pavese Poemoj A 144
Poemoj Petofi Johano la brava A 220
Poemoj Petőfi Libero kaj amo A 147
Poemoj Philbosman Ŝanco por feliĉo A 430
Poemoj Pluraj aŭtoroj De poetoj en la spirita mondo A 364
Poemoj Pluraj aŭtoroj Latva poezio A 247
Poemoj Pluraj aŭtoroj Mediuma poemaro A 355
Poemoj Pluraj aŭtoroj Poemaro A 258
Poemoj Pluraj aŭtoroj Soveta estona poezio A 246
Poemoj Pluraj aŭtoroj Sublima kanto pri la senmorteco A 351
Poemoj Preŝern Girlando da sonetoj A 293
Poemoj Robert Burnus Kantoj Poemoj kaj satiroj A 425
Poemoj Senes Eta bukedo A 292
Poemoj Thorsen Rozoj kaj Urtikoj A 119
Poemoj Toller La hirundlibro A 50
Poemoj Ungaretti La doloro A 88
Poemoj W.Stevens Ferio en realo A 13
Poemoj Zamenhof Lirikoj A 118
Poemoj,ktp Hristo Botev Elektita verkaro A 422
Poemtragedio Sofoklo Reĝo Edipo kaj Antigono A 30
Poezia eposo Kreutzwald Kalevipoem’ A 262
Poeziaĵo Heine Atta Troll A 205
Poezio De Neval La Ĥimeroj A 297
Poezio Labé La dudek kvar sonetoj A 298
Poezio Pluraj aŭtoroj La klasika periodo A 296
Politiko Ĉina E.Eldonejo Vivu leninismo A 150
Politiko Fremdlingva eld. Antaŭenmarŝu laŭ la vojo malfermita de la oktobra socialisma revolucio A 449
Politiko Fremdlingva eld. Tra la liberiga zono de Laoso A 126
Politiko Fremdlingva Pekina eld. De kie venis la malakordoj ? A 202
Politiko Fremdlingva Pekina eld. Komentario pri la deklaro de la Komunista Partio en Usono A 198
Politiko Fremdlingva Pekina eld. La komunisma movado A 190
Politiko Fremdlingva Pekina eld. La vero kiel gvidantoj del KPSU A 216
Politiko Fremdlingva Pekina eld. Leninismo aŭ social-imperiismo A 177
Politiko Fremdlingva Pekina eld. Leninismo kaj moderna reviziismo A 192
Politiko Fremdlingva Pekina eld. Ni unuiĝu sur la bazo de Moskva deklaracio A 201
Politiko Fremdlingva Pekina eld. Proletoj de ĉiuj landoj unuiĝu A 213
Politiko Fremdlingva Pekina eld. Refoje pri malakordoj inter Togliatti kaj ni A 159
Politiko Fremdlingva Pekina eld. Spegulo por reviziistoj A 191
Politiko Ĵivkov Triumfu la politiko de paco A 172
Politiko Lin Biaŭ Vivu la venko de popola milito A 200
Politiko Pluraj aŭtoroj Direktivoj de la KPSU-kongreso A 286
Politiko Popolo de Japanujo Prudento kaj la nuna ĥina afero A 310
Politiko Taŭ Ĝu La popolaj komunumoj antaŭenmarŝas A 218
Porinfana libro Andersen Fabeloj A 27
Porinfana libro Andersen Fabeloj A 384
Porinfana libro Andersen La novaj vestoj de la imperiestro A 146
Porinfana libro Borg Plupo kaj la gruoj A 328
Porinfana libro Brenkova Mojca etulino A 227
Porinfana libro Brenkova Mojca etulino A 228
Porinfana libro Cvirka Koko kantisto kokerikisto A 312
Porinfana libro Ĉina eldonejo Longhara fratineto A 233
Porinfana libro Ĉina eldonejo Malgranda rano flugis A 234
Porinfana libro Ĉina eldonejo Ora bukceno A 235
Porinfana libro Ĉina eldonejo Simioj pravas elakvigi lunon A 242
Porinfana libro Ĉina eldonejo Urseto ekkonis sian eraron A 232
Porinfana libro Ĉina Esp.eldonejo Ĉasado kun avĉjo A 324
Porinfana libro Ĉina Esp.ligo Kiel Lu Ban majstriĝis A 345
Porinfana libro De Amicis Italaj rakontoj A 93
Porinfana libro Divaldo Pereira La semisto A 342
Porinfana libro Esperanto ligo Bela konvolvulo A 229
Porinfana libro Gin Gin Karpetoj transsaltis la drakpordon A 375
Porinfana libro Guan Hua La vulpo A 389
Porinfana libro Hoffmann La Stuvelpetro A 145
Porinfana libro L.J.Vermeiren La ora papilio A 445
Porinfana libro L.J.Vermeiren Pum, la koboldo A 435
Porinfana libro Pluraj aŭtoroj Japanaj fabeloj A 358
Porinfana libro Toscani Kantoj por geknaboj A 69
Prelegoj Baha Farizaj paroladoj A 47
Rakonto Alejĥem Al ĉiuj egale A 265
Rakonto Chamisso Petro Schlemihl A 166
Rakonto De Amicis De Apeninoj ĝis Andoj A 128
Rakonto De Maistre Vojaĝo interne de mia ĉambro A 221
Rakonto De Maistre Vojaĝo interne de mia ĉambro A 222
Rakonto Florez Filozofio de fantomo A 329
Rakonto Frank La patro A 137
Rakonto Gerstäcker La maro – La ŝipkarpentisto A 19
Rakonto Linnankoski Batalo pri la domo Heikkillà A 84
Rakonto Roque Jacintho Malbona lupo reenkarnigita A 496
Rakonto S.Echeverrìa La buĉejo A 497
Rakonto Ŝoloĥov La sorto del homo A 248
Rakonto Trveba Kial ekzistas poeto plia kaj kamplaboristo malplia A 311
Rakontoj A.Bennet Ok noveloj A 392
Rakontoj A.de Trueba Kial ekzistas poeto plia kaj kamplaboristo malplia A 382
Rakontoj Brattstrőm Somera tago A 317
Rakontoj Cervantes Du junaj fraŭlinoj kaj Korneliino A 394
Rakontoj Ĉina Esp.eldonejo La feliĉa birdo A 478
Rakontoj Ĉina Esp.eldonejo Papilia fonto A 453
Rakontoj Ĉina Esp.eldonejo Paŝtisto kaj feino A 474
Rakontoj Ĉina Esp.eldonejo Rakontoj pri Afanti A 461
Rakontoj Ĉina Esp.eldonejo Saĝo-Sako A 452
Rakontoj Ĉina Esp.eldonejo Speciala premio A 486
Rakontoj Gajdar Du noveloj A 108
Rakontoj I.Aldecoa Omaĝe al Aldecoa A 476
Rakontoj Italo Toscani Rakontoj por geknaboj A 417
Rakontoj Jovkov Rakontoj A 377
Rakontoj Karinthi Vojaĝo en Faremidon A 158
Rakontoj M.Konopnicka Mia poŝhorloĝo – La fumo A 436
Rakontoj Maupassant-Guy de La normandaj rakontoj A 459
Rakontoj P.Mèrimèe Mateo Falcone kaj aliaj rakontoj A 331
Rakontoj Pluraj aŭtoroj Elzasaj legendoj A 460
Rakontoj Pluraj aŭtoroj Markoloro A 473
Rakontoj Pluraj aŭtoroj Nord-germanaj rakontoj A 466
Rakontoj Pluraj aŭtoroj Norda literaturo A 481
Rakontoj Pluraj aŭtoroj Oranĝa ombreleto A 485
Rakontoj Pluraj aŭtoroj Rakontoj el la naziliberiga batalo de la jugoslavaj popoloj A 403
Rakontoj Pluraj aŭtoroj Satiroj A 226
Rakontoj Pluraj aŭtoroj Tri satiroj A 446
Rakontoj Promet Kuŝanta tigro A 253
Rakontoj Rakontoj el la Biblio A 179
Raporto Bernadotte La fino A 62
Raporto Gorbaĉov Dokumentoj kaj materialoj A 480
Rekontoj Heine La rabato de Baĥaraĥ A 303
Religio Baha monda centro La promeso de monda paco A 178
Religio Brita Biblia Societo Nova Testamento A 230
Religio C.Catchpool La Kvakerismo A 488
Religio Campbell Dio, la homaro, la milito A 100
Religio Carolfi La virgulino de la malriĉuloj A 71
Religio Fratoj de l’Karitato La aperoj de la Sankta Virgulino en la pasinta jarcento A 406
Religio H.L.Herrnhut Kio estas la Biblio A 141
Religio Hirscher Sintrompoj A 301
Religio Johano XXIII Pacem in terris A 187
Religio Leite de Araŭjo De Francisko el Asizo por vi A 344
Religio Patroj Mntfortanoj La mistero de Maria A 399
Religio Paŭlo VI Populorum progressio A 279
Religio PP.Karmelitoj Ĉies Fatimo A 175
Religio Rutherford Kie estas la mortintoj? A 90
Religio Swedenborg La dogmaro pri la vivo de la nova Jeruzalemo A 75
Religio W.Roche Nia mesmistero A 341
Religio La nova Testamento A 338
Religio La Sankta Biblio A 15
Religio Legaĵaro A 502
Religio Meslibro A 501
Religio (eseo) De Silva Budhismo A 231
Rimaĵoj Pluraj aŭtoroj Ni deklamu A 319
Romano Berenguer La amo en la jaro dekmil A 9
Romano Bjornson Sjnnove Solbakken A 82
Romano Brecht Trigroŝa romano A 277
Romano Bulgakov La majstro kaj Margarita A 500
Romano Burroughs Princino de Marao A 61
Romano Cofiño La lasta virino A 321
Romano Collodi Pinokjo A 36
Romano De Amicis Koro A 16
Romano De Amicis Koro A 17
Romano De Foe Robinson Krusoe A 189
Romano Dino Buzzati La dezerto de la Tataroj A 458
Romano F.K.Xavier Nia hejmo A 366
Romano Főldes La strato de la fiŝanta Kato A 152
Romano Gangopaddhae Klera edzino A 482
Romano H.de Balzac La firmao de la kato kiu pilkludas A 395
Romano Heer Ĉe la sanktaj akvoj A 194
Romano Heer Ĉe la sanktaj akvoj A 195
Romano Istvàn Gàll Obsedita de l’suno A 376
Romano J.P.Sartre La naŭzo A 170
Romano J.Swift Liliputo A 408
Romano Jeluŝiĉ Cezaro A 11
Romano Jerome Tri homoj en boato A 24
Romano Jòsef Darvas Amara pano A 400
Romano K.Aszlànyi Sep vangofrapj A 495
Romano Karaslavov Bofilino A 51
Romano Klőppfer Vagabondo kaj sinjorino A 18
Romano Krusten Okupacio A 244
Romano Lagerlőf La junulino el Stormyr A 215
Romano London La fera kalkanumo A 22
Romano Lyngbirk Kit vivas A 276
Romano Marimee Colomba A 67
Romano Maxwell Anstataŭa edzino A 34
Romano Maye La longa vojo A 54
Romano Molnar La knaboj de la Paŭlo-strato A 151
Romano Mòricz Ĉiela birdo A 318
Romano Munthe Romano de S.ta Michele A 149
Romano Näĵvin Kiso de la reĝino A 65
Romano Norway La aventuroj de Marteno Drake A 7
Romano Orzeszko Marta A 162
Romano Patrinu Danai Vraila A 291
Romano Pluraj aŭtoroj Tragedio en la universo A 343
Romano Pomfret Marvirina luno A 274
Romano Prus La faraono A 163
Romano Prus La faraono A 164
Romano Prus La faraono A 165
Romano Raabe La nigra galero A 101
Romano Remarque La vojo returne A 14
Romano Scheiner Romano pri afrika bieno A 26
Romano Sienckiewicz Kaptitaj en Nubio A 58
Romano Sienckiewicz Quo vadis? A 6
Romano Sieroszewski La fundo de l’ mizero A 81
Romano Silone Fontamara A 87
Romano Sinclair Jimmie Higgins A 23
Romano Strindberg Insulo de la feliĉuloj A 124
Romano Strindberg La konscienco riproĉas A 68
Romano Tammsaare La mastro de Kōrboja A 414
Romano Traat Danco ĉirkaŭ lokomobilo A 79
Romano V.Hauff La kantistino A 397
Romano Vazov Sub la jugo A 21
Romano Vladika Mi an li A 40
Romano Vrba Homo de Dio A 104
Romano Vrba Homo de Dio A 105
Romano Wells La dormanto vekiĝas A 154
Romano Wodehouse La princo kaj Betty A 63
Romano Wolski Ĉu ĝi estas nur fabelo? A 38
Romano Xavier Paŭlo kaj Stefano A 306
Romano Zilahy Printempo de morto A 207
Romano (parto) Cervantes Don Kiĥoto A 337
Sciencfikcio Pluraj aŭtoroj La lingua fantastica A 492
Sciencfikcio Pluraj aŭtoroj Sferoj n.4 A 325
Sciencfikcio Pluraj aŭtoroj Sferoj n.5 A 326
Sciencfikcio Pluraj aŭtoroj Sferoj n.7 A 411
Sciencfikcio Pluraj aŭtoroj Sferoj n.8 A 410
Sciencfikcio Pluraj aŭtoroj Sferoj n.9 A 409
Sienc-religiaj problemoj Drummond Kvin paroladoj A 99
Sporta-vortaro Pluraj aŭtoroj Saluton, amiko A 289
Statistiko Teixeira La nova erao A 161
Stenografio Sturzenneger Unesteno A 111
Teatraĵo B.Nuŝiĉ Analfabeto kaj butono A 381
Teatraĵo B.Nuŝiĉ Suspektinda persono A 390
Teatraĵo Elen Ĉu vi vidis jam la piedsignon….. A 42
Teatraĵo G.Giacosa Ŝakludado A 472
Teatraĵo Giacosa Ŝakludado A 76
Teatraĵo Kikuĉ Amo de Toojuuroo A 217
Teatraĵo Molière Georgo Dandin A 322
Teatraĵo Shakespeare Somermeznokta sonĝo A 107
Teatraĵo Shakespeare Sonĝo de somermeza nokto A 113
Teatraĵo Spaak Kaatie A 106
Teatraĵo Tabi La damo de l’ fatalo A 314
Teatraĵoj Sartre Sen eliro – La respektema P… A 250
Tragedio Shakespeare Hamleto A 66
Tragedio Shakespeare Trojlo kaj Kresido A 102
Travivaĵo Anne Frank Taglibro de Anne Frank A 29
Travivaĵo Beju Fajrolumo en la fronto A 214
Travivaĵo Conterno Unu tago post la alia A 173
Travivaĵo Ĉunosin Viktimoj de la atombombo A 92
Travivaĵo Fuĉik Riporto skribita el la pendumila maŝo A 56
Travivaĵo Heyerdahl Ekspedicio KON-TIKI A 186
Travivaĵo Jurij Ŝĉerbak Ĉernobil A 383
Travivaĵo Slonimski Kia vojaĝo en Sovetio A 39
Travivaĵo Slonimski Mia vojaĝo en Sovetio A 95
Travivaĵo Tibor Sakelj Tempesto super Akonkaguo A 393
Travivaĵoj Plurai Autoroj Ni en povas silenti A 8
Travivaĵoj Pluraj aŭtoroj Aŭskultu la voĉojn de oceano A 373
Travivaĵoj Strindenberg Per balono al la poluso A 10
Travivaĵoj Urbonas Por la homo A 133
Travivaĵoj Z.Dizdareviĉ Rakontoj pri sarajeva sieĝo A 448
Turismo Subsekret.de Turismo Hispanio A 456
Veralegendo Borowski La bapto de Caro Vladimiro A 60
Versaĵo Goethe Hernano kaj Doroteo A 208
Versaĵo Goethe Homaj elegioj A 280
Versaĵo Pascoli Thallusa A 288

Folio 2: Originala

Supren

Originala literaturo
Librotipo Aŭtoro Titolo Numero
Anekdotaro Migliorini Anekdotoj pri Dante B 113
Anekdotoj Robert Klasika legolibro B 220
Antogieto Moskva eldonejo Por la paco (III) B 146
Antogieto Moskva eldonejo Por la paco (V) B 147
Antoglio Pluraj aŭtoroj 25 jaroj B 196
Antoligio Benozik Baza literatura krestomatio B 194
Antoligio Pluraj aŭtoroj Baza literatura krestomatio B 272
Antologieto A.E.Styler En la Dolomitoj B 345
Antologieto Kidosari Zamenhofa legolibro B 184
Antologieto Migliorini Esperanto-legolibro B 93
Antologieto Pluraj aŭtoroj Nova antologio B 390
Antologieto Schwartz La ĝoja podio B 49
Antologieto Sovetaj esperantistoj Per paco – 1968 B 226
Antologieto Sturmer Facila legolibro B 183
Antologieto Szilagyi k.aliaj Dua rapsodio B 135
Antologieto Szilagyi k.aliaj Tria rapsodio B 136
Antologieto Zamenhof Paroladoj kaj poemoj B 55
Antologio Baghy/Kalocsay Ora duopo B 71
Antologio Pluraj aŭtoroj Cantavita 1987 B 231
Antologio Pluraj aŭtoroj Cantavita 1988 B 232
Antologio Pluraj aŭtoroj Cantavita 1989 B 233
Antologio Sovetaj esp. Por la paco – 1965 B 238
Antologio Zamenhof Fundamenta Krestomatio B 28
Antologio Zamenhoff Fundamenta Krestomatio B 31
Antologio Zamenhoff Fundamenta Krestomatio B 32
Antologio Zamenhoff Fundamenta Krestomatio B 33
Artikolaro Leipzing La vendreda klubo B 109
Artikolaro Pluraj aŭtoroj Esperantaĵoj libro naŭa B 24 X
Artikolaro Pluraj aŭtoroj Esperantaĵoj libro oka B 24
Artikolaro Pluraj aŭtoroj Esperantaĵoj libro sepa B 23
Artikolaro Pluraj aŭtoroj Esperanto (FEI UEA Jarkolektoj ĝis 1967) B 1-B 22
Artikolaro Pluraj aŭtoroj Esperanto internacia B 25
Bibliografio Stojan Biografio de internacia lingvo B 152
Biografio Arni Decort La patro de la lepryloj B 310
Biografio Bernard R.Shwartz-La vivo kaj verkado B 214
Biografio Carolfi La reformanto B 112
Biografio E.Privat William Penn B 308
Biografio Edmond Privat Vivo de Zamenhof B 148
Biografio Goodheir Esperanto en Skotlando (Stevenson) B 174
Biografio Halbedl Pio X B 199
Biografio Helmar Frank Miaj mini-memoraĵoj B 371
Biografio Hoen Emile Peltier B 271
Biografio Jastrun Mickiewicz B 151
Biografio M.Bulton Zamenhof B 314
Biografio Mihalik Aleksandro Gsoma de Körös B 145
Biografio Mihalik Ilona Zrinyi B 105
Biografio Oberrotman/Jung La lastaj tagoj de L.L.Zamenhof B 311
Biografio Stettler Hodler : la vivo kaj la verko B 73
Biografio V.Lamberti Una voce per il mondo B 360
Biografio W.sobolewski Itinero je la nomo de Zamenhof B 337
Bonhumoro Bennemann Miru , pensu , ridu ! B 42
Botaniko Neergaard La vivo de l’plantoj B 79
Dialogoj Mac Gill Pordoj B 280
Dokumento Zamenhof Post la granda milito (alvoko al la diplomatoj) B 118
Dramo Bulton Nia sango B 294
Dramo Paolet Ensorĉo B 114
Edukado Pluraj aŭtoroj Gepatra bulteno B 155
Enciklopedio Pluraj aŭtoroj Enciklopedio de Esperanto (1°) B 34
Enciklopedio Pluraj aŭtoroj Enciklopedio de Esperanto (2°) B 35
Eseo A.Tomov Religio-filozofia vivkoncepto de Petro Danov B 88
Eseo Anita Alther Ne facilas esti sloveno en Italio B 340
Eseo B.Vvogelmann La nova realismo B 307
Eseo Baur La fenomeno Svislando B 137
Eseo Baur La fenomeno Svislando B 138
Eseo BEL Bahaismo kaj Esperanto B 396
Eseo Bruno Marini Modesto Eugenio Carolfi B 347
Eseo Bulter/Merrik Muzika terminaro B 369
Eseo Carato Socia filozofio B 182
Eseo Collinson La homa lingvo B 178
Eseo D.D.Power Tertremoj – Ĉu enigmo? B 376
Eseo Dodge Flugado alimonden B 103
Eseo Drezen Historio de mondlingvo B 26
Eseo E.Lanti La laborista esperantismo B 160
Eseo E.Lanti Vortoj de Kamarado E.Lanti B 379
Eseo Edmond Privat Esprimo de sentoj en Esperanto B 149
Eseo F.Lanti For la neutralismo B 60
Eseo Fremdlingva Eldon. Propono pri la generala linio de la internacia komunisma movado B 386
Eseo G.C.Fighiera Kingresistikaj notoj B 350
Eseo G.C.Fighiera Kongresistaj notoj B 368
Eseo G.C.Fighiera La lastaj tagoj de Ada , Aduŝa B 370
Eseo Gilbert Ledon Sennaciece tra nia mondo B 372
Eseo Glück La grandaj filozofoj kaj la universala lingvo B 129
Eseo Gollinder La problemo de la lingvo internacia B 101
Eseo Grenkamp Pri la moderna arto B 106
Eseo Ĝivoje Interesa arkeologio B 175
Eseo Herzl La juda ŝtato B 80
Eseo J.Merchant Joseph Rhodes B 357
Eseo J.W.Piòro Kiu malkovris oksigenion ? B 304
Eseo J.W.Piòro Nomoj de acidoj en internacia lingvo ilo B 303
Eseo Krejĉi-Lewanderska La popola medicino ekde antikveco ĝis nun B 374
Eseo Krestanov La bulgara lando kaj popolo B 98
Eseo Lapenna Aktualaj problemoj B 59
Eseo Lapenna Esperanto en perspektivo B 142
Eseo Lapenna La internacia lingvo B 274
Eseo Ludwig Wegner La arto farigi centjara B 312
Eseo Miyamoto Masao Historieto de la japana esp.movado B 305
Eseo Nassif Isaac La mortintoj kaj la mortantoj B 330
Eseo Nassif Isaac La senmorta kaj la senviva B 328
Eseo Nassif Isaac Spiritismo kaj homfaritaj religioj B 331
Eseo Nassif Isaac Unu komuna internacia lingvo kaj unu scienca universala religio B 327
Eseo Neergaard Sienco kaj pseŭdisienco pri heredo kaj razo B 119
Eseo Okamoto Rikiĉi Teorio de socia vivo B 296
Eseo Pastorello Dio momento de l’evolucio B 362
Eseo Pluraj aŭtoroj Esperanto kaj muziko B 381
Eseo Pluraj aŭtoroj Geologio internacia (vol I) B 341
Eseo Pluraj aŭtoroj Geologio internacia (vol II) B 342
Eseo Pluraj aŭtoroj Impeto ‘89 B 339
Eseo Pluraj aŭtoroj Jubileo – Jarcento de Esperanto B 351
Eseo Pluraj aŭtoroj Survoje al pontokulturo B 225
Eseo S.Porcu Kodo de la moralo universala B 380
Eseo Salam/bhole Jogo por ĉiuj B 392
Eseo Salokamel Grava popolhigiena kaj socia demando B 144
Eseo Schleicher Objektiva vivkoncepto B 229
Eseo Setala Vilborg Esperanto moderna lingvo B 172
Eseo Thiebault Materiiĝoj B 329
Eseo Vatre La sicia romano en esperanto B 213
Eseo W.Francini Paroloj al miaj gefiloj B 333
Eseoj E.Lanti Leteroj de e.Lanti B 309
Eseoj Pluraj aŭtoroj Almanako Lorenz 1981 B 315
Eseoj Pluraj aŭtoroj Almanako Lorenz 1982 B 316
Eseoj Pluraj aŭtoroj Almanako Lorenz 1983 B 317
Eseoj Pluraj aŭtoroj Almanako Lorenz 1984 B 318
Eseoj Pluraj aŭtoroj Almanako Lorenz 1985 B 319
Eseoj Pluraj aŭtoroj Almanako Lorenz 1986 B 320
Eseoj Pluraj aŭtoroj Almanako Lorenz 1987 B 321
Eseoj Pluraj aŭtoroj Almanako Lorenz 1988 B 322
Eseoj Pluraj aŭtoroj Almanako Lorenz 1989 B 323
Eseoj Pluraj aŭtoroj Almanako Lorenz 1990 B 324
Eseoj Pluraj aŭtoroj Almanako Lorenz 1991 B 325
Eseoj Pluraj aŭtoroj Almanako Lorenz 1992 B 326
Eseoj Waringhien Kaj la ceter’ nur literatur’ B 255
Eseoj Waringhien Lingvo kaj vivo B 170
Eseoj Waringhien Ni kaj ĝi B 252
Esperantismo Universidad de la Laguna Serta gratulatoria B 241
Filozofio Privat Interpopola konduto B 45
Gazeto Pluraj aŭtoroj Literaturo n.26 B 358
Geografio Horrabin Skizo de ekonomia geografio B 76
Geografio Ĵen Judi Koncisa geografio de Ĉinio B 290
Geografio Kartografie , Praha Poŝatlaso de la mondo B 383
Gramatikaĵo Jung La esperanto konjugacio B 247
Gramatiko Aŝvinkumar’ La particpa sistemo en la hindia lingvo B 276
Gvilibro Carlo Rossini Montecatini B 162
Gvilibro Pluraj aŭtoroj Pollando B 161
Heseo (hispana) Menendez Valor educativo del Esperanto B 169
Historietoj Pluraj aŭtoroj Esperanto-Historietoj B 393
Historio H.Haefker Jar miloj pasas B 384
Historio/literaturo Pluraj aŭtoroj Gvidlibro por supera ekzameno B 167
Humuro Schwartz La pirato B 38
Humuro Schwerin Gaja leganto per Esperanto B 96
Informlibro Asocio Esp.eldono Nuntempa Pollando B 110
Informlibro Pluraj aŭtoroj Ĉehoslovakio – tridek jaroj B 264
Interparoloj Haupenthal Du intervouj kun… B 261
Kantareto D.Terziev Kuniĝu ni per nia kant’ B 395
Kantareto Pluraj aŭtoroj I.E.J. Kantareto B 366
Kantareto Pluraj aŭtoroj Komuna Kantareto B 382
Kantareto Pluraj aŭtoroj La homo. Ĉu super aŭ parto de la naturo ? B 302
Kantaro Unio de sovetaj respublikaj Kantoj de dekkvin sovetaj respublikoj B 86
Komedio L.E.Thomson Multe pli la amo B 298
Kroniko Jean Ribillard Vagado sub palmoj B 164
Kundut-sugestoj Van Dyck Ne tiel sed ĉi-tiel B 221
Legolibro A.Pettyn 100 pri cent B 354
Legolibro Dro Kabe Unua legolibro B 361
Legolibro Viho Setala Esperanta legolibro B 355
Leteraro Bianchi Porro Trans la silento B 270
Leteraro Zamenhof Leteroj B 29
Lingvo Bastien Etimologia leksikono B 74
Lingvo Ĝivoje Esperantinimoj B 177
Lingvo Hoog Du malsanoj en Esperanto B 195
Lingvo Kalokcsay Lingvo , stilo , formo B 94
Lingvo La patrolo Zamenhof-lingvaj respondoj B 249
Lingvo Lapenna Retoriko B 36
Lingvo Lapenna Retoriko B 37
Lingvo Leinhard Optimala ortografio B 263
Lingvo Nakamura Zamenhofa stilo B 266
Lingvo Nylen Sonoj kaj vortoj de Esperanto B 108
Lingvo S.A.T. Aktoj de la Akademio B 253
Lingvo Stojan Deveno kaj vivo de la esperanto lingvo B 120
Lingvo Vilborg La participa problemo en la akademio B 259
Lingvo/Literaturo Zamenhof Originala verkaro B 240
Lingvoeseo Schwartz Ne kiel Meier B 181
Literaturaj profiloj Totsche De paĝio al paĝo B 204
Literaturo Kralj Kvar prelegoj B 150
Matematiko Beam Matematika terminaro B 180
Miziko Pluraj aŭtoroj Kantu B 171
Moroj Ŝing Ĉinaj tradiciaj festoj B 166
Movadhistorio humura Lejzerowitcz El la verda biblio B 293
Movado Courtinat Historio de Esperanto I B 242
Movado Courtinat Historio de Esperanto II B 243
Movado Courtinat Historio de Esperanto III B 244
Movado Drezen Analiza historio de la Esperanto movado B 99
Movado Pluraj aŭtoroj Historio de S.A.T. B 203
Movado Privat Historio de lingvo Esperanto (I) B 46
Movado Privat Historio de lingvo Esperanto (II) B 47
Movado Rizzo Sedek jaroj B 216
Nomo-listo Schulz/Bermann Leksara kolekto B 234
Not-kairo Strurmer Notlibro de praktika esperantisto B 206
Novelaro Baghy Dancu marionetoj B 62
Novelaro Baghy Koloroj – nuvolaro B 111
Novelaro Baghy La teatra korbo B 140
Novelaro Bulton Okuloj B 288
Novelaro F.A.R. Pandemonio B 230
Novelaro Forge La verda raketo B 292
Novelaro H.Rosbach La mirinda eliksiro B 237
Novelaro Julian Modest Mistera lumo B 343
Novelaro Pioro El tero kaj etero B 70
Novelaro Pioro Hieroglifo B 215
Novelaro Pluraj aŭtoroj Esperantaj prozaĵoj B 91
Novelaro Robinson Se grenereto… B 87
Novelaro Rossetti El la maniko B 141
Novelaro S.Szathmari Perfekta civitano B 338
Novelaro Schwartz Prozo ridetanta B 48
Novelaro Sekelj Mondo de travivaĵo B 256
Novelaro Silfer Drole kaj petole B 250
Novelaro Skalier-Race El la vivo B 176
Novelaro Szilagyi La granda aventuro B 66
Novelaro Szilagyi Trans la fabeloceano B 69
Novelo Tibor Sekelj La trovita feliĉio B 346
Noveloj Bahri Peraj Fabula fabeloj B 387
Poemaro A.de’Giorgi Pretertempe B 397
Poemaro Kalocsay Dekdu poetoj B 64
Poemaro Kalocsay Dekdu poetoj B 65
Poemaro Kalocsay Streĉita kordo B 56
Poemaro R.Schwartz Verdkata testamento B 348
Poemkomedio Baghy Sonĝe sub pomarbo B 116
Poemoj Adamson Vesperkanto B 197
Poemoj Auld Humoroj B 207
Poemoj Auld Unufingraj melodioj B 190
Poemoj Baghy Pilgrimo – poemaro B 63
Poemoj Beraru Spite la vivon B 90
Poemoj Bulton Eroj B 43
Poemoj Bulton Kontralte B 239
Poemoj Chaves Animo prisma B 153
Poemoj Dăng Dình Dàm 60 poemoj ((eaperante verkitaj kaj tradukitaj vietnamen) B 375
Poemoj De Kock Ombroj de la kvara dimensio B 187
Poemoj Dresen Norda naturo B 186
Poemoj G.Vakano Greka kajero B 313
Poemoj Gabrielli Vivendo B 268
Poemoj Gabrilelli Ni devas vivi B 200
Poemoj Georgiev Provo alfronti la vivon B 222
Poemoj Gooldheir Merlo sur menhiro B 258
Poemoj J.U. La verda parnaso B 54
Poemoj Jesenin Versoj elektitaj B 100
Poemoj Kriss Melodioj de l’nokto B 128
Poemoj Lister Ĝis nun B 30
Poemoj Lister Ĝis nun B 173
Poemoj Mathowski Poemoj B 198
Poemoj Mattos Minjaturoj B 219
Poemoj Maura Duonvoĉe B 202
Poemoj Miyamoto Invito al japanesko B 185
Poemoj Nervi La turoj de l’ĉefurbo B 210
Poemoj Pluraj aŭtoroj Esperanta antologio B 27
Poemoj Pluraj aŭtoroj Reeĥoj B 189
Poemoj Ragnarsson Ŝtupoj sen nomo B 156
Poemoj Rossetti/Auld Kvaropo B 44
Poemoj Schwartz La stranga butiko B 78
Poemoj Silfer De tempo al tempo B 165
Poemoj Svetinov Krioj el mallumo B 130
Poemoj Svetinov Krioj el mallumo B 131
Poemoj Svetinov Krioj el mallumo B 132
Poemoj Svetinov Krioj el mallumo B 133
Poemoj Szathmari Kain kaj Abel B 201
Poemoj Szczurek/Gabrilelli Nuancoj B 267
Poemoj Valano Malmalice B 257
Poemoj Vanselov Nia lingvo Esperanto (1-44) B 126
Poemoj Vanselov Nia lingvo Esperanto (45-84) B 127
Poemoj Vanselow(166-206) Nia lingvo Esperanto B 218
Poemoj Wlodarczyk Mio mia B 163
Poezia stiòlo Kaloksaj/Waringhien Parnasa gvidlibro B 205
Politiko Pluraj aŭtoroj Trieste al kiu? B 192
Pomoj Mattos La tento de la junulo B 262
Porinfana libro Ĉina eldonejo Rakontoj pri Liu Hulan B 143
Porinfana libro Fremdlingva Eldon. Geamiketoj en nia korto B 41
Porinfana libro Kastora Klubo Rimejo B 353
Porinfana libro Kyriiri Oy Popolaj fabloj en Finlando B 53
Porinfana libro Pluraj aŭtoroj A B C libro B 107
Porinfana libro Slösser Blaser Erna B 159
Porinfana libro Ŝouĝong Grandaj pandoj , brilaj steloj B 245
Prelego Gooldheir Nia kultura heredaĵo kaj Esperanto B 275
Proverboj Zamenhof Proverbaro esperanta B 85
Psikologio Baudoin La arto de memdiciplino B 125
Rakontaro Fremdlingva Eldon. Dolĉa gusto de l’paco B 254
Rakonto Adamson Auli , rakonto pri knabeto B 81
Rakonto Adamson Auli , rakonto pri knabeto B 82
Rakonto Anselmo La domaĉo B 228
Rakonto Anselmo Mistero B 227
Rakonto Boatman La nekonata konato B 67
Rakonto Engholm Infanoj en torento B 191
Rakonto Everett Benjameno Smith B 97
Rakonto Kilian La mondon al ni B 121
Rakonto Kilian La mondon al ni B 122
Rakonto Sullivan La junaj detektivoj B 95
Rakonto Sullivan La longa marŝo B 51
Rakonto Van Den Brock Devi Angreni kaj Mak Mian B 57
Rakonto Zivanovic La mizeruloj B 123
Rakontoj Grgurina Ĉe doktoro B 168
Rakontoj Julian Modest Songe vagi B 367
Rakontoj Kraljeviĉ Tri Rakontoj B 389
Rakontoj Poul Thorsen Stokita vino B 378
Rakontoj Sokalòvna Viro en nigra mantelo B 283
Religio Beinsa Sanktaj vortoj de l’Maistro B 117
Religio Butler Himnaro esperanta B 115
Religio H.D.Maas La bahaa religio B 391
Revuo Pluraj aŭtoroj Horienta kuriero (1939) B 344
Revuo-fragmentoj Uzbeka esp.asocio Soveta Uzbekistano B 248
Rimaĵoj Jevsejeva Ni deklamu B 285
Romaneto Baghy La verda koro B 68
Romaneto Otto Joĉjo B 295
Romano B.Tornado Ardes B 377
Romano Baghy Hurra! B 89
Romano Baghy Printempo en aŭtuno B 84
Romano Baghy Sur sanga tero B 50
Romano Engholm Al torento B 92
Romano Forge Abismoj B 154
Romano Gabrielli La kombilo B 58
Romano Istvan Nemere Dum vi estas kun ni B 336
Romano Istvan Nemere Serĉu mian sonĝon B 335
Romano J.Baghy Viktimoj B 364
Romano J.Merchant Tri angloj alilande B 356
Romano Jean Forge Mr.Tot aĉetas 1000 okuloj B 365
Romano Jenson Gudrun B 209
Romano Jung Landoj de l’fantazio B 139
Romano Larbar Karuseloj B 279
Romano Lorjak Neologisme B 291
Romano Lorjak Regulus B 72
Romano Luyken Pro Iŝtar B 39
Romano Modest Maja pluvo B 278
Romano Moirand Murdo en esperantujo B 286
Romano Nemere La alta akvo B 287
Romano Nemere Lafermita urbo B 282
Romano Patrinu Homa animo B 193
Romano Payson Juneco kaj amo B 359
Romano Piĉ La litomiŝla problemo B 260
Romano Rossetti Kredu min siniorino! B 40
Romano Schwartz Anni kaj Monmartre B 75
Romano Schwartz Kiel akvo de l’rivero B 83
Romano Szilagyi Mistero minora B 211
Romano Tavanti Varmas en Romo B 300
Romano Tòfalvi/Knical Kiuj semas plorante B 284
Romano Valano Ĉu vi kuiras ĉine? B 265
Skeĉaro Mac Gill Streĉ , eĉ – Sreĉj’ – Skeĉ B 281
Sociologio Jane Analizo de interrilatoj inter blinduloj B 236
Sociologio Nikola Rašić La ronda familio B 373
Spritaĵoj C.Walter Gajaj horoj por esperantistoj B 297
Spritaĵoj L.Beaucaire Kruko kaj Baniko en Bervalo B 299
Statistiko Pluraj aŭtoroj Esperanto en moderna vivo B 77
Statuto U.E.A. Statuto kaj regularol B 349
Taglibro Bulton Kvarpieda kamarado B 289
Teatraĵo Bukar La reto B 224
Teatraĵo Dall’Acqua Senkatenaj dialogoj B 246
Teatraĵo Hanbury Nova pandoro B 104
Teatraĵo La patrolo Senĉenaj dialogoj B 217
Teatraĵo Silfer Doktoro Rosales B 251
Teatraĵoj Emilja Lapenna Nova teatro B 179
Tekniko Aisberg Fine! Mi komprenas la radion! B 61
Tekniko Isbrucker Evoluo de telefono B 124
Tekstoj de la kanzonkasedo Pluraj aŭtoroj La vojo B 385
Terminaro Uilakj-Naky La sporta lingvo en esperanto B 208
Travivajo Ada Rememoroj de esperantisto B 157
Travivajo Bulton Dekdu piedetoj B 269
Travivajo Osada Akata Infanoj de l’atombombo B 223
Travivajo Ribillard Vagado sub palmoj B 134
Travivajo S.Stimec Nesenditaj leteroj el Japanio B 332
Travivajo Salan La nuda vero B 212
Travivajo Sekelj Kumeŭaŭa B 277
Travivajo Tibor Sekelj Ĝambo Rafiki B 301
Travivaĵo Ada Sikorska Fighiera De Tajgo al minaretoj B 352
Turismo Eld.Polonia Pollando B 388
Turismo Pluraj aŭtoroj Santander B 188
Turismo Aŭstrio Karintio B 394
Versaĵo Jung Preĝo B 273
Versaro Komesper Un sentimento umano B 363
Versaro R.Ŝulco La mago B 306
Versoj Thevenin La vana kanto B 52
Versoj Wolker Balado pri okuloj de l’hejtisto B 102
Vortaro Pabst Inversa vortaro de esperanto B 235
Vortaro Pluraj aŭtoroj Plena ilustrita vortaro B 158

Folio 3: Lernolibroj

Supren

Lernolibroj kaj vortaroj
Librotipo Aŭtoro Titolo Eldon-jaro Numero
Lernolibroj kaj vortaroj A.Kerpillod Leksikono Akada-Esperanto 1989 C 121
Lernolibroj kaj vortaroj A.Mazzolini Ekzercilo por supera praktika Kurso de Esperanto 1929 C 109
Lernolibroj kaj vortaroj A.Paolet Manuale di conversazione 1949 C 107
Lernolibroj kaj vortaroj Babin Por la praktikantoj 1967 C 120
Lernolibroj kaj vortaroj Barana/Tesini Nuovo corso di Esperanto 1955 C 9
Lernolibroj kaj vortaroj Barana/Tesini Nuovo corso di Esperanto 1955 C 11
Lernolibroj kaj vortaroj Barana/Tesini Vocabolario Esp-Ital Ital-Esp 1955 C 10
Lernolibroj kaj vortaroj Barana/Tesini Vocabolario Esp-Ital Ital-Esp C 94
Lernolibroj kaj vortaroj Behrmann Esperanto EK! 1974 C 101
Lernolibroj kaj vortaroj Bianchini Esperanto (grammatica/esercizi in 8 lezioni) 1913 C 72
Lernolibroj kaj vortaroj Bödvarsson Islanda lingvo 1977 C 45
Lernolibroj kaj vortaroj British Esp.Association Esperanto for all C 77
Lernolibroj kaj vortaroj C.Walter Gaja lernolibro de Esperanto 1934 C 76
Lernolibroj kaj vortaroj Camelli/Rota Guida teorica e pratica per lo studio della lingua internazionale Esperanto 1920 C 21
Lernolibroj kaj vortaroj Cart th. Vortaro de la oficialaj radikoj 1922 C 4
Lernolibroj kaj vortaroj Cassina/Gliozzi Interlingua 1945 C 51
Lernolibroj kaj vortaroj Cattedra italaina di Esperanto Interprete esperantista per le persone in guerra 1915/18 C 71
Lernolibroj kaj vortaroj Cattedra regionale di Esperanto di Torino Breve riassunto della grammatica C 103
Lernolibroj kaj vortaroj CO.ED.ES. Guida alla Gioventŭ Esperantista Italiana 1996 C 79
Lernolibroj kaj vortaroj D.M.Weidmann Esperanto por mondcivitanoj 1992 C 114
Lernolibroj kaj vortaroj D.Pomarici Grammatica ragionata 1919 C 97
Lernolibroj kaj vortaroj D.Quarello Síntesis de Esperanto para principiantes 1962 C 65
Lernolibroj kaj vortaroj Dratwer Polaj-esperantaj konversacioj 1959 C 5
Lernolibroj kaj vortaroj E.A.Bokarev Rusa-Esperanta vortaro 1966 C 81
Lernolibroj kaj vortaroj E.Drezen La vojo de formiĝo kaj disvastiĝo de la lingvo internacia 1929 C 74
Lernolibroj kaj vortaroj Edmond Privat Karlo (legolibro) 1953 C 43
Lernolibroj kaj vortaroj Erhad Urban Gastronomia terminaro 1958 C 78
Lernolibroj kaj vortaroj Esp.Propaganda Centro Milano Manuale di Esperanto 1961 C 113
Lernolibroj kaj vortaroj Esperanto press Per-komputora vortaro 1992 C 82
Lernolibroj kaj vortaroj Esperanto Propaganda Centro Manuale di Esperanto 1949 C 68
Lernolibroj kaj vortaroj Esperanto Rondo Esperanto en Komerco 1962 C 39
Lernolibroj kaj vortaroj F.Szilàgyi Corso pràtico de Esperanto C 108
Lernolibroj kaj vortaroj F.Szilàgyi Ellernu ! 1968 C 119
Lernolibroj kaj vortaroj FEI Manuale pratico d’esperanto C 117
Lernolibroj kaj vortaroj FIAT Malgranda vortaro aŭto-turisma C 46
Lernolibroj kaj vortaroj G.Giani Grammatica della lingua ausiliare Esperanto 1927 C 59
Lernolibroj kaj vortaroj G.Giani Vocabolario Esperanto-Italiano 1928 C 60
Lernolibroj kaj vortaroj G.Meazzini Nuovo vocabolario Italiano-Esperanto 1922 C 93
Lernolibroj kaj vortaroj G.Pacelli Manuale della lingua internazionale Esperanto 1959 C 98
Lernolibroj kaj vortaroj G.Puccinelli Dizionario Esperanto-Italiano 1924 C 87
Lernolibroj kaj vortaroj G.Rinaldo Por plue progresi 1999 C 110
Lernolibroj kaj vortaroj G.Stocco Grammatica-vocabolario della lingua internazionale Esperanto C 115
Lernolibroj kaj vortaroj Gladstone S. Esperanto por infanoj 1956 C 33
Lernolibroj kaj vortaroj Gr.Esp.Concordia Trattato completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria Esperanto 1949 C 63
Lernolibroj kaj vortaroj Grazzini Appendice al corso di Esperanto 1956 C 100
Lernolibroj kaj vortaroj Grazzini Corso breve di Esperanto 1946 C 50
Lernolibroj kaj vortaroj Grazzini Corso di Esperanto 1959 C 12
Lernolibroj kaj vortaroj Grazzini Corso di Esperanto C 13
Lernolibroj kaj vortaroj Grazzini Dizionario Italiano-Esperanto 1955 C 16
Lernolibroj kaj vortaroj Grazzini La lingua di tutti C 7
Lernolibroj kaj vortaroj Grazzini Vocabolario Esp-Ital Ital-Esp 1954 C 15
Lernolibroj kaj vortaroj Grosjean-Maupin Oficiala klasika libro 1924 C 86
Lernolibroj kaj vortaroj Grosjean-Maupin Plena vortaro de Esperanto 1930 C 58
Lernolibroj kaj vortaroj Hans Wingen Wörtenbuch Deutsch/Esperanto 1954 C 67
Lernolibroj kaj vortaroj Harry Epton International radio manual 1925 C 69
Lernolibroj kaj vortaroj Instituto pro interlingua Schola et vita 1930 C 47
Lernolibroj kaj vortaroj Int.Esp:Istituto Konversacia literaturo 1-8 C 70
Lernolibroj kaj vortaroj Internacia scienca asocio esperantista Scienca kaj teknika terminaro 1956 C 61
Lernolibroj kaj vortaroj Ishiguro Praktika gvido de korespondado en Esperanto 1932 C 96
Lernolibroj kaj vortaroj J.Knappert Vortaro Esperanto-Svahila 1983 C 102
Lernolibroj kaj vortaroj J.W.Piòro Kemia internacia vortaro 1997 C 111
Lernolibroj kaj vortaroj Jung and Wingen 12 abende fortbildung 1932 C 34
Lernolibroj kaj vortaroj K.Erich-Dieter Esperanto-Deutsch 1981 C 3
Lernolibroj kaj vortaroj Kabe Vortaro de Esperanto 1925 C 116
Lernolibroj kaj vortaroj Kalocsay-Waringhien Plena analiza gramatiko 1985 C 83
Lernolibroj kaj vortaroj Kalocsay-Waringhien Plena gramatiko de Esperanto 1958 C 42
Lernolibroj kaj vortaroj Kitzler Internacia gramatiko de Esperanto 1934 C 36
Lernolibroj kaj vortaroj Kreutz & Mazzolini Komerca vortaro en Esperanto 1927 C 20
Lernolibroj kaj vortaroj L.de Beaufront Corrigè de grammaire et exercices 1904 C 64
Lernolibroj kaj vortaroj L.L.Zamenhof Fundamento de Esperanto 1987 C 53
Lernolibroj kaj vortaroj L.L.Zamenhof Fundamento de Esperanto (armena) 1911 C 88
Lernolibroj kaj vortaroj L.L.Zamenhof Fundamento de Esperanto (bohema) 1909 C 90
Lernolibroj kaj vortaroj L.L.Zamenhof Fundamento de Esperanto (itale) 1907 C 106
Lernolibroj kaj vortaroj L.L.Zamenhof Universala vortaro (armena) 1912 C 89
Lernolibroj kaj vortaroj Lego kaj lernu El afriko C 85
Lernolibroj kaj vortaroj Mazzolini Ekzercilo por supera praktika Kurso de Esperanto 1923 C 23
Lernolibroj kaj vortaroj Mazzolini Helpilo 1923 C 19
Lernolibroj kaj vortaroj Meazzini Dizionario Italiano-Esperanto 1924 C 1
Lernolibroj kaj vortaroj Meazzini Dizionario Italiano-Esperanto 1924 C 2
Lernolibroj kaj vortaroj Meazzini Vocabolario Italiano-Esperanto 1914 C 17
Lernolibroj kaj vortaroj Monti Fundamenta gramatiko de Esperanto 1921 C 22
Lernolibroj kaj vortaroj Neuka i Izkustvo Esperanto-bulgara konversaci-libro 1972 C 49
Lernolibroj kaj vortaroj Noetzli Esperanto und Ido 1924 C 25
Lernolibroj kaj vortaroj Oliveira de Silva Veniĝu Ĵuliana ! 1994 C 112
Lernolibroj kaj vortaroj Oxford University Press Praktika bildvortaro de Esperanto 1979 C 95
Lernolibroj kaj vortaroj P.C.Monti Fundamenta gramatiko de Esperanto 1921 C 105
Lernolibroj kaj vortaroj P.Fruictier Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto 1930 C 54
Lernolibroj kaj vortaroj P.Fruictier La esperanta vortfarado 1914 C 62
Lernolibroj kaj vortaroj P.neergard Fremduloj en Esperanto 1933 C 66
Lernolibroj kaj vortaroj Pacelli Manuale della lingua internazionale Esperanto 1966 C 41
Lernolibroj kaj vortaroj Perrenoud La ora metodo 1956 C 104
Lernolibroj kaj vortaroj Peter Clissold Marista terminaro 1950 C 73
Lernolibroj kaj vortaroj Pluraj aŭtoroj Esperanto-Bulgara vortaro 1965 C 40
Lernolibroj kaj vortaroj Pluraj aŭtoroj Hungara lingvokurso 1990 C 84
Lernolibroj kaj vortaroj Pluraj aŭtoroj Rusa-Esperanta vortaro 1966 C 8
Lernolibroj kaj vortaroj Pluraj aŭtoroj Volapük 1979 C 48
Lernolibroj kaj vortaroj Popola alternejo Zurich Koordinitaj Esperanto-Kursoj 1954 C 55
Lernolibroj kaj vortaroj Puccinelli Grammatica ed esercizi Esperanto 1924 C 24
Lernolibroj kaj vortaroj Quarello Komplementoj de l’ substantivo 1947 C 29
Lernolibroj kaj vortaroj Quarello Komplementoj de l’ verbo 1947 C 30
Lernolibroj kaj vortaroj Quarello Lernu Esperanton 1912 C 32
Lernolibroj kaj vortaroj Quarello Lernu Esperanton 1947 C 35
Lernolibroj kaj vortaroj Quarello Lernu Esperanton C 80
Lernolibroj kaj vortaroj R.Bagnulo Grammatica della lingua dell’umanità C 56
Lernolibroj kaj vortaroj R.Midgley Konversacia kurso C 118
Lernolibroj kaj vortaroj Ramses Placo Vortareto Esperanto-Araba C 122
Lernolibroj kaj vortaroj Ribot L’Esperanto cet inconnu 1954 C 38
Lernolibroj kaj vortaroj Ribot La langue internationale Esperanto 1955 C 28
Lernolibroj kaj vortaroj Roncolini Corso teorico-pratico di lingua ausiliare Esperanto 1945 C 44
Lernolibroj kaj vortaroj S.A.T. Petro (lernolibro) 1939 C 91
Lernolibroj kaj vortaroj Setälä Oportuna vortaro de ordinara Esperanto 1974 C 6
Lernolibroj kaj vortaroj Stromboli Manuale completo 1912 C 14
Lernolibroj kaj vortaroj Stromboli Manuale completo 1924 C 92
Lernolibroj kaj vortaroj Szilagyi Kurso pratika de Esperanto C 26
Lernolibroj kaj vortaroj Szilagyi Kurso pratika de Esperanto C 27
Lernolibroj kaj vortaroj Tgoldschmidt Esperanto per instruaj bildoj 1923 C 75
Lernolibroj kaj vortaroj Török Normala sintakso de Esperanto 1912 C 31
Lernolibroj kaj vortaroj Török Peter Normala sintakso de la internacia helpa ligvo Esperanto C 57
Lernolibroj kaj vortaroj UECI Manuale pratico della lingua Esperanto 1965 C 18
Lernolibroj kaj vortaroj Vilho Setälä Valtatie Kielitaitoon 1958 C 99
Lernolibroj kaj vortaroj Waringhien A.B.C.d’Esperanto 1967 C 37

Folio 4: Lingvistiko

Supren

Lingvistiko
Librotipo Aŭtoro Titolo Numero
Artikolaro F.E.I. Esperanto – Speciale 100 anni di storia D 53
Artikolaro Pluraj aŭtoroj Biblia revuo D 38
Artikolaro Pluraj aŭtoroj Europa dokumentaro (20) D 55
Artikolaro Pluraj aŭtoroj Europa dokumentaro (22) D 56
Artikolaro Pluraj aŭtoroj L’Esperanto (1916-17-18) D 28
Artikolaro Pluraj aŭtoroj La monda lingvo-problemo (1) D 5
Artikolaro Pluraj aŭtoroj La monda lingvo-problemo (12) D 14
Artikolaro Pluraj aŭtoroj La monda lingvo-problemo (13) D 54
Artikolaro Pluraj aŭtoroj La monda lingvo-problemo (2) D 6
Artikolaro Pluraj aŭtoroj La monda lingvo-problemo (3) D 7
Artikolaro Pluraj aŭtoroj La monda lingvo-problemo (4) D 8
Artikolaro Pluraj aŭtoroj La monda lingvo-problemo (5) D 9
Artikolaro Pluraj aŭtoroj La monda lingvo-problemo (6) D 10
Artikolaro Pluraj aŭtoroj La monda lingvo-problemo (6) D 15
Artikolaro Pluraj aŭtoroj La monda lingvo-problemo (7) D 11
Artikolaro Pluraj aŭtoroj La monda lingvo-problemo (8) D 12
Artikolaro Pluraj aŭtoroj La monda lingvo-problemo (9) D 13
Artikolo Conterno La monda lingvo-problemo D 7X
Bibliografio Marini Bibliografia essenziale della lingua internazionale Esperanto (1954) D 23
Broŝureto Lilia Fabretto Un invito all’Esperanto D 59
Eseo A.Chiti-Battelli L’Esperanto, la cultura, l’Europa D 78
Eseo Agostini/Marelli Il latino lingua internazionale? D 21
Eseo C.Venturini Antropologia dell’Esperanto D 71
Eseo Chiti-Battelli La comunicazione internazionale tra politica e glottodidattica D 17
Eseo Chiti-Battellli Comunication internationale et avenir des langues et des parles en Europe D 61
Eseo Esp.Radikala Asocio Europa e Federalismo: una lingua federale D 34
Eseo Franjo Madrijan Elementoj latinaj en Esperanto D 68
Eseo G.C.Fighiera Esperanto preter la jaro 2000 D 77
Eseo Hugo Röllinger Monumente pri Esperanto D 64
Eseo I.I.E./F.E.I. Il valore educativo dell’Esperanto nelle scuole D 40
Eseo Ivo Lapenna Hamburgo en retrospektivo D 75
Eseo Josef Zauner Uŝe-Iniciatoroj D 66
Eseo K.Kalocsay La gramatika karaktero de la Esperantaj radikoj D 69
Eseo Koutny/Kovàcs Struktura kaj socilingvistika esploro de Esperanto D 63
Eseo M.Dompè Che cos’è l’Esperanto D 18
Eseo Marelli Artificio e natura nel linguaggio D 27
Eseo Migliorini Pionieri in Italia D 4
Eseo Olav Reiersøl Aspektismaj reguloj pri la uzo de verbaj formoj en esperanto D 76
Eseo P.Cardone Kroniko de la esperanto-movado en Torino D 62
Eseo Pluraj aŭtoroj Perché l’Esperanto a scuola D 60
Eseo Rizzo Lineamenti di lessicografia in Esperanto D 19
Eseo Tadolini L’Esperanto in Emilia-Romagna D 16
Eseo Umberto Eco La serĉado de la perfekta lingvo D 58
Eseo Università degli studi di Napoli “l’Orientale” Saperi e sapori mediterranei D 37
Eseo Zbornik Radova Jezik I medunarodno D 73
Gramatiko Heinz Jakob Internacia lernolibro (Ido) D 72
Gvidlibro Oltresavio Mia lando Cesena D 29
Inform-libro F.E.I. Dati informativi sulla lingua internazionale Esperanto (1955) D 24
K 1 (1975) F.E.I. L’insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare D 41
K 10 (1982) F.E.I. Una lingua per l’Europa e per il mondo D 50
K 11 (1982) F.E.I. L’Esperanto e i giovani D 51
K 12 (1987) F.E.I. Le lingue tagliate D 52
K 2 (1975) F.E.I. Le lingue pericolose D 42
K 3 (1975) F.E.I. Internazionalità delle culture D 43
K 4 (1976) F.E.I. Il valore educativo della lingua internazionale D 44
K 5 (1978) F.E.I./Piron L’Esperanto lingua europea o asiatica D 45
K 6 (1979) F.E.I. L’insegnamento delle lingue nella scuola elementare D 46
K 7 (1979) F.E.I. L’Esperanto: lingua e cultura D 47
K 8 (1979) F.E.I. L’Esperanto e il Rotary D 48
K 9 (1980) F.E.I. L’Esperanto e la filatelia D 49
Kongresaj aktoj F.E.I. Esperanto una lingua per l’Europa D 39
Lernolibro Auld Esperanto : a new approach D 35
Lingvo Aymonier Une langue vivante artificielle (1917) D 26
Lingvo L.L.Zamenhof Lingvaj Respondoj D 74
Lingvo Pluraj aŭtoroj Esperanto the world interlanguage D 36
Lingvo Stoppoloni Introduzione alla conoscenza dell’Esperanto D 20
Lingvo U.E.A Lingva arto D 65
Movad-Historio F.E.I. Asocia libro D 70
Paroladoj Pluraj aŭtoroj 1re confèrence internationale des université populaires D 33
Prelego Borzani L’esperanto, strumento nelle relazioni commerciali e turistiche D 1
Prelego Conterno Dante, kreinto de interregiona lingvo ; Zamenhof, kreinto de internacia lingvo (el scienca revuo) D 31
Prelego Pala Pri “grajnoj en vento” D 2
Prelego UECI L’amore cristiano e l’Esperanto D 30
Prelego Venturini Apologia dell’Esperanto D 22
Studo Auld Esperanto as a literary language D 3
Studo K.Kalocsay Lingvo stilo formo D 67
Gjivoje Bibliografja (1954) D 25
Thorsen Bibliografio D 32

Supren

6 Commenti

 1. Gian Carlo Fighiera

  Gratulinda iniciativo! Gratulon al Perottino, kiu iniciatis kaj surkomputiligis la liston.

  Aparta analizo de la klasifiko estas giganta laboro. Espereble unu el niaj studentinoj (ekz. Manuela, kiu vivas apud la biblioteko de UEA) povos helpi tiurilate.
  G. C. Fighiera

  Replica
 2. Ranieri

  Gratulon!
  Jen korektindaĵo (trovita hazarde: mi NE ellegis la tuton!):

  Studo K.KalIcsay Lingvo sITlo formo —>
  Studo K.KalOcsay Lingvo sTIlo formo

  Leginda esearo, cetere. Speciale gravas la unua eseo: “Pri vortfarado”.
  Agrablan 2011 al chiuj.
  Amike.
  Ranieri

  Replica
 3. esperanto.torino.it

  Grazie, Ranieri, per il commento. Correggeremo gli errori quanto prima.

  Replica
 4. admin (Autore Post)

  Grazie a Pedro e a Ranieri, molti errori sono stati corretti. Chi ne trovasse altri è pregato di segnalarli.
  Grazie naturalmente e soprattutto anche a Roberto che ha copiato su computer l’intera lista del catalogo.

  Replica
 5. Gian Carlo Fighiera

  Sarebbe utile:
  1. indicare con un asterisco e una nota le opere tolte e trasmesse alla Biblioteca Civica, dove potranno essere consultate
  2. preparare un indice alfabetico per autore. Mi sembra un’operazione facile per i nostri esperti.
  Gian Carlo

  Replica
  1. admin (Autore Post)

   Grazie per il suggerimento, Giancarlo. Me ne occuperò. Discuteremo lunedì prossimo i dettagli.

   Replica

Lascio un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivere il numero mancante * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi