Z-festo 2016 (17-18 Dec.)

En la mezo de decembro, kiel ĉiujare, ĉe nia torina E-klubo okazos nia datrevena festo pri la naskiĝtago de Zamenhof.

Atentu! Krom la klubanoj kaj la invititoj, kiu intencas partopreni devas tuj komuniki sian intencon por ke ni bone organizu la bufedon.
Por tion fari skribu ne post mardo la 13-a de decembro al

Jen la ĉi-jara riĉega programo:

Programo de la Zamenhof-Festo 2016

Sabaton la 17-an de Decembro

(SALONO KINEJO POLI)

Horo 17,30
Oficiala starto

 • Bonveniga aperitivo
 • Malferma bonvenigo fare de la Prezidanto de TEC
 • Saluto de la eksterlandaj gastoj
 • Festparolado de prof.ro Martin Haase (el Germanio, i. a. direktoro de la Germana E-Instituto)
  Lingva diverseco kaj la projekto de Zamenhof
 • Disdono de la atestoj al la 2-a kaj 3-a gradaj diplomitoj
 • Parolado de Gian Carlo Fighiera
  Clara Zamenhof
 • Fermo kaj himno.

(TRANSIRO AL SALONO GANDHI EN LA KORTO)
Horo 19,30
Bufedo kun vinoj, ŝaŭmvino kaj antaŭkristnaska panetono

(REVENO AL KINEJO POLI)
Horo 21,00
Teatraĵo de Mario Migliucci: Monologo “Doktoro Esperanto”


Dimanĉon la 18-an de Decembro

Horo 9,30
Vizito de la urbocentro.

Horo 13,00
Adiaŭa tagmanĝo kun la geamikoj el Francio kaj aliaj landoj.

Potrebbero interessarti anche...

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi